DEFTA COM SRL

  1. Planul de reorganizare al societatii: –> LINK
  2. Act modificator nr 1 –>LINK
  3. Program de plati reactualizat 27.06.2019 –> LINK
  4. Anexa 1 act modificator 1 –>LINK
  5. Anexa 2 act modificator 1 –>LINK
  6. Anexa 3 act modificator 1 –>LINK

Portal Just –> LINK